Databázový software (75)

Filter

logo

AiP Safe s.r.o.

Talichova 807/1, 266 01 Beroun - Beroun-Město

Dodávateľ softvérového riešenia pre správu digitálnych dokumentov a riadenie ich obehu v oblasti DMS - Document Management System a ECM - Enterprise Content Management.

http://www.aipsafe.cz
logo

Albertina icome Bratislava s.r.o. - predaj databázového softvéru

Cukrová 14, 813 39 Bratislava

Predaj databázového software. Elektronické informačné zdroje zo zahraničia. Bibliografické a plnotextové databázy, elektronické časopisy a knihy. Elektronické vydavateľstvo.

http://www.aib.sk
logo

Algorytmus, s.r.o.

Kadnárova 32, 831 53 Bratislava

Predaj a vývoj špeciálnych databázových informačných systémov na mieru, poradenstvo a konzultácie v oblasti software, servisná podpora.

http://www.algorytmus.sk
logo

ALPHA SYSTEMS s.r.o.

Šafárikova 471/97, 048 01 Rožňava

Priemyselná automatizácia a softvérové služby, monitorovanie, meranie a regulácia technologických procesov. Elektromontážne, inštalačné a servisné práce. Vizualizácia.

http://www.alphasystems.sk
logo

AMICA C. s.r.o.

59, 049 43 Jablonov nad Turňou

Predaj a vývoj softvéru, databázových, grafických a programátorských aplikácií, digitalizačné a konštrukčné práce, príprava a spracovanie dát.

http://www.amicac.sk
logo

APROKS,spol.s r.o. - ochrana podnikov

Zelený pruh 1091/111, 140 00 Praha - Krč

Systémy ochrany a zabezpečenia podnikov, informačné systémy, systémy kontroly vstupu a prístupu, inteligentné kartové systémy a riadenie.

http://www.aproks.cz
logo

Bach systems - informačné systémy

Rúbanisko III/54, 984 01 Lučenec

IT riešenia pre správu registratúry, podnikové registratúrne strediská a archívy, múzeá a galérie. Konzultačná a poradenská činnosť.

http://www.bach.sk
logo

bubbyloon, s.r.o.

Azalková 14, 900 42 Dunajská Lužná

Dodávanie komplexných ekonomických, finančných a databázových firemných informačných systémov, konzultácie pri výbere a pomoc pri ich zavádzaní.

http://www.bubbyloon.sk
logo

CET Solutions, s.r.o.

Račianska 1509/29, 831 02 Bratislava

Vývoj špecializovaných informačných systémov na objednávku, tvorba databázových internetových, intranetových a desktopových aplikácií.

http://www.cetsolutions.sk
logo

CGS spol. s r.o. - podnikový systém

Spracovanie geodetických údajov a tvorba geografických informačných systémov. Systém na evidenciu pozemkov a spracovanie nájomných zmlúv.

http://www.cgs.sk
logo

Control spol. s r.o. - informačné systémy

Dukelská 559, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Realizácia projektov podnikového informačného systému a databázovej technológie pre ekonomické riadenie podnikov strednej kategórie. Moduly pre riadenie, logistiku a výrobu. Dochádzka.

http://www.control.cz
logo

Crealoq s.r.o.

Okružná 109/67, 022 04 Čadca

Ladenie výkonu databázových aplikácií založených na Oracle technológii a optimalizácia vývojových procesov.

http://www.crealoq.com
logo

CREATIVE SOLUTIONS SLOVAKIA s.r.o.

Kolárska 5/15, 052 01 Spišská Nová Ves

Vývoj programov na zákazku. Vývoj programov - pre bytové družstvá, správcovské firmy, poľnohospodárske družstvá, automatizácia DTP, riadiace a databázové programy.

http://www.cs.sk
logo

CSA & EBO, spol.s.r.o.

J. Bottu 2, 917 01 Trnava

Overovanie projektov priestorovým modelovaním v počítači. Skenovanie dokumentov a tvorba digitálnych archívov a databáz. Priestorové skenovanie a tvorba 3D CAD modelov. Informačné databázy pre údržbu.

http://www.csaebo.sk
logo

Data Image - spracovanie družicových údajov

Suchá 39, 831 01 Bratislava

Tvorba geografických databáz. Spracovanie údajov geografických informačných systémov. Analýzy, mapové výstupy, digitálne spracovanie údajov, tvorba máp. Distribúcia družicových geologických údajov.

http://www.dataimage.sk