Marketingový software (10)

Filter

logo

2K PROJECT, spol. s r.o.

Kaštanová 520/129a, 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice

Vývoj aplikačného programového vybavenia, podpora marketingových a predajných agend farmaceutických spoločností.

http://www.2kp.sk
logo

Akord DM, s.r.o.

Polárna 2, 821 02 Bratislava

Databázový a elektronický marketing, grafické a tlačové služby, dátové služby, obchod a distribúcia, budovanie vzťahov so zákazníkmi.

http://www.akorddm.sk
logo

EasySoft spol. s.r.o.

Na záhumní 219, 951 26 Šurianky

Vývoj informačných systémov CRM a CMMS a jeho implementácia u zákazníkov.

http://www.easysoft.sk
logo

ITMG - informačné systémy

Boldocká 18, 903 01 Senec

Vývoj a prevádzkovanie informačných systémov. Tvorba efektívnych systémov riadenia. Budovanie informačnej podpory manažmentu v oblastiach - marketing, obchod, služby, verejný sektor.

http://www.itmg.sk
logo

lioCARD - Zákaznícke vernostné karty

1. mája 1264/9, 020 01 Púchov

Systém lioCARD - zákaznícky vernostný a zľavový program s ovládaním cez internet.

http://www.liocard.sk
logo

Magicware, společnost s ručením omezeným

Krohova 2212/75, 160 00 Praha - Dejvice

Tvorba dynamických aplikácií na platforme internetu. Intranet systémy, obchodné aplikácie, akademické aplikácie, zložitejšie databázové systémy i celopodnikové aplikácie. Tvorba firemných prezentácii.

http://www.magicware.cz
logo

MEDIAN SK, s.r.o.

Kremnická 6, 851 01 Bratislava

Distribúcia marketingového a mediálneho softvéru. Programy pre spracovanie problematiky médií a marketingu. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky.

http://www.median.sk
logo

ProGamers s.r.o.

Muchova 237/15, 160 00 Praha - Dejvice

Outsourcing IT. Profesionálne služby v oblasti správy sieťovej infraštruktúry a komplexnej systémovej podpory. Internetový marketing, webdizajn, internetové aplikácie a analýzy, optimalizácia SEO.

http://www.progamers.cz
logo

Radovan Bečák - marketingové poradenstvo

Mlýnská 51, 751 31 Týn nad Bečvou

Marketingové poradenstvo, účinné predajné taktiky a stratégie pri získavaní zákazníkov. Konzultácie v oblasti ofenzívneho marketingu, tréningový program ofenzívneho marketingu.

http://www.ofenzivni-marketing.cz
logo

VIP-CARD s.r.o.

Betliarská 14/80, 048 01 Rožňava

VIP karty - zákaznícky vernostný a zľavový program.

http://www.vipcard.sk