Software pre riadenie činnosti (93)

Filter

logo

1. hlavní finanční s.r.o.

Blatného 1896/3, 616 00 Brno - Žabovřesky

Informačný systém marketingu, CRM, aplikácia pre riadenie marketingu, CMS riešenie, poradenstvo.

http://php.cs-compex.cz
logo

A.B. Andersson Czech, s.r.o.

Konviktská 291/24, 110 00 Praha - Staré Město

Reengineering podnikovych procesov. Pomoc podnikom pri výbere ERP systému a CRM systému, pri riadení projektov implementácie, riešenie optimalizácie nasadených systémov a IT poradenstvo.

http://www.abandersson.com
logo

AKCENT NOVA s.r.o.

Partizánska cesta 112, 974 01 Banská Bystrica

Vývoj a správa informačných systémov - správa počítačov, tvorba WWW a e-shopov, IP telefonovanie, návrh topológie sietí. Ponuka CRM systémov a kamerových systémov.

http://www.optivus.sk
logo

Alia Complete,spol.s r.o. - informačné systémy

Na Rymáni 1045/36, 153 00 Praha - Radotín

Intranetové riešenia - podnikový informačný systém, server, portál. Internetové služby - tvorba www stránok, aplikácie, správa webu. Informačná bezpečnosť, IT poradenstvo, outsourcing.

Neuvedené
logo

ALVAO s. r.o.

Hlohová 1455/10, 591 01 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sá

Vývoj a predaj softvérových nástrojov na podporu servisných procesov a informačných systémov pre riadenie zdrojov a služieb.

http://www.alvao.cz
logo

ANDEX, a.s.

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

Spracovanie odborných štúdií a analýz s použitím rôznych systémových nástrojov a CASE. Komplexné služby pri vývoji a nasadzovaní systémov pre riadenie pracovných procesov, správy dokumentov, CRM.

Neuvedené
logo

ARIES IT, spol. s r.o.

Holländerova 8, 080 01 Prešov

Podnikové informačné systémy pre riadenie stredných a veľkých obchodných a výrobných organizácií.

http://www.aries.sk
logo

Arminius s.r.o. - informačné technológie

Alejová 3/1633, 040 11 Košice

Tvorba a poskytovanie riešení podnikových informačných technológií. Aplikačné, infraštruktúrne a sieťové riešenia. Manažment systémy, inštalácia, správa a outsourcing infraštruktúrnych riešení.

http://www.arminius.sk
logo

Asint Educate, spol. s r.o.

Hriňovská 8, 811 02 Bratislava

Vývoj a implementácie business intelligence aplikácií, controlling, konsolidácie dát, štatistiky, výkazníctvo, manažment reporting a data mining, poradenstvo, konzultácie, IT školenia.

http://www.asint.sk
logo

ASP a.s. - špecializovaný software

Milovická 197/9, 198 00 Praha - Hloubětín

Softvérové zaistenie podporných služieb, investičných rozhodnutí, zmien v organizačnej štruktúre.

http://www.aspas.cz
logo

Baader Computer spol. s r.o.

Thámova 183/11, 186 00 Praha - Karlín

Predaj a vývoj software, projektovanie, konzultácie a realizácie firemných informačných systémov - ERP, CRM. Poradenstvo v oblasti informačných technologií, business intelligence.

http://www.bcpraha.com
logo

BFM SK, s.r.o.

Šalviová 20, 821 01 Bratislava

Zavádzanie riadiacich systémov, re-engineering procesov, tréningu manažérov a zmenu prístupu zamestnancov k práci.

http://www.bfm.cz
logo

Bitlayer s.r.o.

Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica

Tvorba a poskytovanie softvéru a aplikácií, poradenstvo a konzultačné služby v oblasti tvorby softvéru.

http://www.bitlayer.com
logo

BM Servis s.r.o.

Školní 2235/3, 370 10 České Budějovice - České Buděj

Tvorba a predaj software na podporu manažérskeho riadenia a software pre poľnohospodársku činnosť, poradenstvo a servis, školenie užívateľov.

http://www.bmservis.cz
logo

Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o.

Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra

Vývoj a realizácia aplikačného softvéru zameraného na podporu výrobných odvetví. Zaškolenie.

http://www.centralna.sk