Protipožiarna technika (160)

Filter

logo

A.T. Servis, a.s.

Kukorelliho 2815/8, 921 01 Piešťany

Komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany - prenosné hasiace prístroje, systém automatického hasenia, automatický hasiaci systém s čistým plynovým hasivom.

http://www.atservis.sk
logo

AA SYSTÉM, s.r.o.

Jakubov 342, 900 63 Jakubov

Predaj a montáž zabezpečovacích systémov, elektroinštalácie, alarmy, kamerové a prístupové systémy.

http://www.aasystem.sk
logo

ABELA, s.r.o.

Palisády 46, 811 06 Bratislava

Montáž alarmov do automobilov a objektov, montáž fólií do automobilov a objektov. Systémy elektrickej požiarnej signalizácie, dodávky komplexných sieťových systémov. Montáž kamerových systémov.

http://www.abela.sk
logo

Ablum, s.r.o.

Železničná 90, 821 07 Bratislava

Distribútor automatických hasiacich prostriedkov, protipožiarnej gule.

http://www.elidefire.sk
logo

Adam Kubík - technik BOZP a PO

1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika. Poradenská činnosť na úseku bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. Predaj hasiacich prístrojov, hydrantov, pomôcok.

http://atz.szm.sk
logo

AJTY, s.r.o.

Račianska 155, 834 15 Bratislava

Kamerové systémy, elektronický zabezpečovací systém, elektronický požiarny systém, perimetria, audio- video vrátnik, dochádzkové systémy, vonkajšie brány a závory, videoanalýza.

http://www.ajty.eu
logo

ALAM s.r.o.

Nezábudkova 40, 821 01 Bratislava

Projekcia, montáž, servis a revízie dopravných a bezpečnostných systémov cestnej svetelnej signalizácie, parkovacích a navigačných systémov, CCTV systémov kontroly vstupu, požiarny rozhlas.

http://www.alam.sk
logo

ALL Fire Servis, spol. s r. o.

Poľná 4108/5, 036 01 Martin

Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov, hydraulických komponentov. Predaj protipožiarnej techniky a hydrantov. Služby bezpečnostného technika.

http://www.allfire.sk
logo

ANEX bezpečnostné systémy

Felcánova 17, 900 21 Svätý Jur

Dodávka a montáž zabezpečovacích, kamerových a protipožiarnych systémov, telekomunikačných ústrední a počítačových sietí.

http://www.erich.sk
logo

ANTES GM, spol. s r.o.

Jilemnického 25, 911 01 Trenčín

Projektovanie, dodávka, montáž, servis a predaj elektrických protipožiarnych, zabezpečovacích, kamerových, dochádzkových systémov, evakuačného rozhlasu, ozvučenia objektov, štruktúrovanej kabeláže.

http://www.antesgm.sk
logo

ANTES PLUS, spol. s r.o.

Cyrila a Metoda 1, 071 01 Michalovce

Montáž monitorovacích, kamerových a zabezpečovacích systémov, elektrické požiarne signalizácie, uzavreté televízne okruhy, poplachové systémy s hlásením narušenia. Prístupové a dochádzkové systémy.

http://www.antesplus.sk
logo

APROPO SK s.r.o. - protipožiarna ochrana

Červeňova 33, 949 01 Nitra

Protipožiarna ochrana stavebných a oceľových konštrukcií, vzduchotechniky a káblových rozvodov. Dodávka a montáž hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov. Vypracovanie projektovej dokumentácie.

http://www.aproposk.sk
logo

ARI s.r.o. - Zabezpečovacie a kamerové systémy

Pekařská 422/42, 602 00 Brno - Staré Brno

Predaj a montáž zabezpečovacej techniky. Elektronické zabezpečovacie systémy, elektrická požiarna signalizácia, zámkové systémy. Inteligentné elektroinštalácie, ozvučenie a integrácia systémov.

http://www.ari.cz
logo

Astra Security, s.r.o.

331, 908 46 Unín

Poskytovanie komplexných služieb v oblasti požiarnych a bezpečnostných systémov - plynové stabilné hasiace zariadenia a servisné služby bezpečnostných systémov pre globálnych klientov.

http://www.astrasecurity.sk
logo

ATIS GROUP s. r. o.

Ružomberská 6, 821 05 Bratislava

Veľkoobchod so zabezpečovacími systémami, EPS a PTV.

http://www.atis-group.sk