Hasiace prístroje (3)

Filter

logo

FIRE - SLUŽBA, s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina

Predaj hasiacich prístrojov, hydrantového príslušenstva, nástenných hydrantov, bezpečnostných značiek, kontrola vnútorných požiarnych vodovodov.

Neuvedené
logo

IKOS

Stred 2204/33, 017 01 Považská Bystrica

Autorizovaný bezpečnostný technik, špecialista PO, technik PO, kontrola, opravy a dodanie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov, vykonávanie školení BOZP a PO živnostníkov, riešenie projektu PO.

http://www.ikospb.sk
logo

PYRONOVA s. r. o.

Strelecká 1, 931 01 Šamorín

Hydranty a hadicové zariadenia. Stabilné hasiace zariadenia - plynové, vodné, penové, vodná hmla. Systémy na prevenciu pred požiarmi. Elektrická požiarna signalizácia. Ochrana stavebných konštrukcií.

http://www.pyronova.com