Telekomunikačná technika (6)

Filter

logo

ALGOTECH, s.r.o.

Račianska 13, 831 02 Bratislava

Výroba softwarových produktov AlgoSYS, kníh došlých faktúr, TTS sytémov. Poradenstvo a návrhy riešení, projektové riadenie, kurzy v dodávaní produktov a služieb, internetová ekonomika.

http://www.algotech.sk
logo

AtTEL, s.r.o.

Košická 58, 821 08 Bratislava

Predaj a servis dátových telekomunikačných zariadení značky DrayTek a TAINET. Zabezpečenie školení a komplexných telekomunikačných riešení.

http://www.attel.sk
logo

CONEX, spol. s r.o.

Školská 2, 976 11 Selce

Telefónne ústredne - analógové a digitálne, VoIP ústredne, GSM brány, dverné vrátniky a videovrátniky, IP vrátniky, výťahové komunikátory a hlásiče poschodí - predaj, montáž, servis, diaľkový dohľad.

http://www.conex.sk
logo

DANKO elektronika, s.r.o.

Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Telekomunikačné a SMT technológie. Osadzovanie dosiek plošných spojov pomocou SMD zariadení.

Neuvedené
logo

ELNER, s.r.o.

Sv. Ladislava 30, 040 14 Košice

Predaj, montáž a servis telekomunikačných zariadení (telefónne ústredne) a nadväzných zariadení. Poradenstvo a optimalizácia telekomunikačných potrieb, servis PC a LAN.

http://www.elner.sk
logo

EMPIRE com. s.r.o.

Havrania 15, 949 01 Nitra

Predaj, poradenstvo, inštalácia a servis komunikačných zariadení - telefónnych ústrední, rádioreleových spojov v licencovaných pásmach. Projektovanie a výstavba LAN sietí. Montáž mikrovlnných spojov.

http://www.empirecom.sk