Filter

logo

1. účtovná, spol. s r.o.

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica

Účtovné, ekonomické, administratívne a daňovo-poradenské služby.

Neuvedené
logo

1.poradenská s. r. o.

Pod cintorínom 16, 034 01 Ružomberok

Účtovnícke služby. Spracovanie miezd, personalistika, účtovníctvo jednoduché i podvojné, zakladanie spoločností. Vzdelávacie služby, archivácia a ochrana dat, ekonomické poradenstvo.

http://www.1poradenska.sk
logo

A & T Services, s.r.o., office management

228, 023 55 Vysoká nad Kysucou

Administratívne práce, objednávanie propagačných, reklamných, pracovných materiálov, služby kuriéra, zabezpečenie zasadacej miestnosti, reklamná a propagačná činnosť, tvorba a aktualizácia log.

http://www.at-services.sk
logo

A & T solutions s.r.o. - dane a účtovníctvo

Farská 10, 949 01 Nitra

Vedenie účtovníctva, účtovná závierka, mzdová agenda, administratívne práce, výpočet miezd a odvodov, ročné zúčtovanie, daňové priznania, obchodné poradenstvo, zakladanie a zmeny v spoločnostiach.

http://www.atsolutions.sk
logo

AB Ekonomi, s. r. o. - účtovníctvo, dane, personalistika

Vavilovova 6, 851 01 Bratislava

Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika, spracovanie daní, administratívne práce.

http://www.abekonomi.sk
logo

ABD s. r. o.

Plavisko 2145/182, 034 01 Ružomberok

Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, personalistika a ekonomické poradenstvo pre fyzické a právnické osoby, občianske združenia a bytové spoločenstvá. Outsourcingové a administratívne služby.

http://www.abd.sk
logo

Accalio s.r.o.

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

Dodávky softvérových riešení pre zabezpečenie elektronickej a papierovej personalizovanej komunikácie. Poradenstvo v oblasti korporátnej komunikácie.

http://www.accalio.com
logo

Accounttax & Consulting, s.r.o.

150, 900 41 Rovinka

Vedenie jednoduchého, podvojného účtovníctva, ekonomické poradenstvo - daňová administratíva a optimalizácia, analýzy, konzultácie a administratívne služby.

http://www.at-consulting.sk
logo

ACONN - účtovníctvo

Šustekova 49, 851 04 Bratislava

Služby z oblasti účtovníctva, auditu, administratívy, účtovné a daňové poradenstvo, reklamné služby.

Neuvedené
logo

AD ACTA group, a.s.

Medená 12, 811 02 Bratislava

Spracovanie účtovníctva a záznamov, registratúrny poriadok, dlhodobá úschova účtovných listín. Školenia zamestnancov organizácie o platných registratúrnych smerniciach.

http://www.aag.sk
logo

AD ACTA, s.r.o.

Štefánika 310, 972 71 Nováky

Správa registratúry, preberanie, evidovanie, usporiadanie, uloženie, využívanie a vyraďovanie záznamov. Odborné poradenské a konzultačné služby. Školenia zamestnancov.

http://www.adactasr.sk
logo

ADAMACO1, s. r. o.

Rostovská 9473/28, 831 06 Bratislava

Kompletné alebo asistované založenie spoločnosti. Zmena a predaj spoločnosti. Likvidácia, vedenie účtovníctva. Virtuálna kancelária.

http://www.enjoybusiness.sk
logo

Adamčík a partneri, s.r.o.

Liptovská 2/A, 821 09 Bratislava

Administratívne služby pre advokátov. Organizovanie dobrovoľných dražieb.

Neuvedené
logo

ADEONA, s. r. o.

Stránske 121, 013 13 Rajecké Teplice

Servis a údržba sietí. Developerská činnosť. Prenájom a servis reklamných plôch. Sprostredkovanie predaja nehnuteľností. Administratívne služby. inštalácia kamerových a zabezpečovacích systémov.

http://www.adeona.eu.sk
logo

ADINIS s.r.o.

Jánošíkova 822/21, 917 01 Trnava

Spracovanie dát použitím pokročilých metód matematiky a strojového učenia, modelovanie biologických systémov. Vývoj softvérov. Modely pre zdravotnícke aplikácie a pre odhaľovanie podvodov.

http://www.adinis.sk