Filter

logo

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - Ružinov

Informácie o Bratislavskom samosprávnom kraji. Aktuality, servis pre občana, poradňa. Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí, oddelenie komunikácie s verejnosťou.

http://www.bratislavskykraj.sk
logo

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto

Informácie o Košickom samosprávnom kraji - predseda, zastupiteľstvo, voľby, monitoring, právne normy, symboly, informácie o kraji, doprava, kultúra, regionálny rozvoj, sociálne veci, školstvo.

http://www.vucke.sk
logo

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Prešovský samosprávny kraj. Predseda, zastupiteľstvo, prístup k informáciám pre občanov. Legislatíva, kompetencie a pôsobnosť samosprávneho kraja.

http://www.po-kraj.sk
logo

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - Ružinov

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja - predstavitelia, zamestnanci, činnosť úradu, informácie. Odbor financií, odbor cestovného ruchu a kultúry, odbor implementácie SO/RO pre OPBK, odbor dopravy.

http://www.bratislavskykraj.sk
logo

Úrad Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto

Úrad Košického samosprávneho kraja - odbor zdravotníctva, odbor informačných a komunikačných technológií, odbor implementácie SO/RO, odbor vnútornej prevádzky, odbor sociálnych vecí, odbor školstva.

http://www.vucke.sk
logo

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne

M.Rázusa 7, 911 01 P

Legislatíva, zákony o národnej štandardizácii, agentúry, kodifikačné minimum, partneri. Spracúvanie kodifikačných údajov o výrobkoch, overovanie kvality, evidenciu údajov o kodifikovaných výrobkoch.

http://www.ncb.sk
logo

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Továrenská 7, 828 55 Bratislava - Staré Mesto

Služby a regulácia v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb.

http://www.teleoff.gov.sk
logo

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Úrad Prešovského samosprávneho kraja - odbor sociálny, odbor dopravy, odbor zdravotníctva, odbor kultúry, odbor financií, odbor regionálneho rozvoja, územného plánu a životného prostredia.

http://www.po-kraj.sk