Daňové úrady (84)

Filter

logo

Daňový úrad Bánovce nad Bebravou

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Poskytovanie daňových informácií - miestna príslušnosť, registrácia, podávanie daňových priznaní, platenie daní, tlačivá, sadzobník poplatkov.

Neuvedené
logo

Daňový úrad Banská Štiavnica

Nám. Svätej Trojice 1, 969 01 Banská Štiavnica

Správa priamych a nepriamych daní, daňová kontrola, registrácia daňových subjektov.

Neuvedené
logo

Daňový úrad Bardejov

Partizánska 3014, 085 28 Bardejov

Vyberanie a vymáhanie správnych poplatkov, správa a evidencia súdnych poplatkov.

Neuvedené
logo

Daňový úrad Bratislava

Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava

Vykonávanie daňovej kontroly a daňového exekučného konania.

Neuvedené
logo

Daňový úrad Brezno

Laskomerského 14, 977 01 Brezno

Evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola a daňové exekučné konanie.

Neuvedené
logo

Daňový úrad Bytča

Treskoňova 815/7, 014 01 Bytča

Registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola, poradenstvo.

Neuvedené
logo

Daňový úrad Čadca

Matičné námestie 1284, 022 01 Čadca

Registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov, daňová kontrola.

Neuvedené
logo

Daňový úrad Detva

J. G. Tajovského 1462, 962 12 Detva

Správa priamych a nepriamych daní, evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov.

Neuvedené
logo

Daňový úrad Dolný Kubín

Kohútov sad 1750/10, 026 80 Dolný Kubín

História a súčasnosť úradu, organizačná štruktúra, informácie a rady pre občanov.

Neuvedené
logo

Daňový úrad Dubnica nad Váhom

Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom

Evidovanie daňových subjektov, správa výberu daní, kontrolovanie a vyberanie správnych poplatkov a ich vymáhanie podľa osobitného predpisu.

Neuvedené
logo

Daňový úrad Gelnica

Slovenská 52, 056 01 Gelnica

Výkon správy priamych a nepriamych daní, evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov.

Neuvedené
logo

Daňový úrad Hlohovec

Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

Kontrola vyberania správnych poplatkov a ich vymáhanie, správa a evidencia súdnych poplatkov, informovanie daňových subjektov o ich právach.

Neuvedené
logo

Daňový úrad Humenné

Štefánikova 18, 066 39 Humenné

Poskytovanie daňových informácií, vykonávanie štátneho dozoru, daňové predpisy.

http://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_3d97389d-cc5...
logo

Daňový úrad Hurbanovo

Komárňanská 147, 947 01 Hurbanovo

Správa daňových subjektov, daní, daňové informácie, výpisy, tlačivá.

Neuvedené
logo

Daňový úrad Kežmarok

Huncovská 1, 060 26 Kežmarok

Spracovanie súhrnných účtovných výkazov predkladaných obcami, výkon štátneho dozoru.

Neuvedené