Humanitárne organizácie a nadácie (97)

Filter

logo

ADAM SIMONIDES n.f.

Tyršovo nábr. 3, 040 01 Košice - Staré Mesto

Nezisková organizácia, ktorej cieľom je ochrana a podpora zdravia, vzdelávania a rozvoj sociálnych služieb pre poúrazovú adaptáciu Ing. arch. Adama Simonidesa a osôb trpiacich poúrazovými stavmi.

http://www.simonides.sk
logo

AdBird.sk, s.r.o.

Za kalváriou 441, 029 42 Bobrov

Dobrovoľnícka organizácia - čistenie prírody, organizovanie benefičných koncertov, pomoc ľuďom v núdzi.

http://www.adbird.sk
logo

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj

Cablkova 3, 821 04 Bratislava - Ružinov

Občianske združenie - pomoc v sociálnej oblasti, zmierňovanie následkov prírodných katastrof. Aktivity smerujú do slovenských detských domovov a sociálnych ústavov - životné podmienky obyvateľov.

http://www.adra.sk
logo

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky

Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbr

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky. Preventívne opatrenia v boji proti dopingu, dopingové kontroly, povoľovanie použitia dopingových látok na liečebné účely športovcov a iné.

http://www.antidoping.sk
logo

Centrum MEMORY n.o.

Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava - mestská časť Petr

Preventívne, diagnostické, aktivačné, vzdelávacie centrum a špecializované zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a ľudí trpiacich alzheimerovou chorobou.

http://www.alzheimer.sk
logo

Detský fond Nádej, n.f.

Gagarina 1863/13, 972 51 Handlová

Neinvestičný fond NÁDEJ na pomoc pri modernizácii vybavenia onkologických oddelení nemocníc na východom Slovensku a pomoc pacientom s onkologickým ochorením na území SR.

Neuvedené
logo

Dětský nadační fond Plzeň

Jižní Předměstí , 301 25 Plzeň

Pomoc handicapovaným deťom a mládeži, organizovanie ozdravných a rekondičných pobytov pre deti.

http://www.children-fund.cz
logo

DOBRÉ SRDCIA HĽADAJÚ

Fedákova , 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbr

Pomáhanie slovenským deťom unesených z ich domova, organizovanie kampaní, financovanie hľadania jednotlivých detí a pomoc ich rodičom.

http://dobresrdcia.wordpress.com
logo

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach, Kukorelliho 17

Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce

Rozpočtová organizácia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

http://www.dssgiraltovce.sk
logo

Fenix, n. f.

Štiavnik 577, 013 55 Štiavnik

Spoločnosť zaoberajúca sa všeobecne prospešným účelom ako je podpora zdravia chorých a telesne postihnutých,podpora duchovných hodnôt, vzdelávania, humanitárnej pomoci.

http://www.fenix-nf.sk
logo

HARMÓNIA n.o.

Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

Útulok pre bezdomovcov bez možnosti ubytovania a poskytovanie sociálnej pomoci - nezisková organizácia.

Neuvedené
logo

HOSS HEROES, n.o.

Karpatská 7537, 911 01 Trenčín

Poskytovanie humanitárnej i charitatívnej činnosti, zlepšovanie podmienok a komunitných vzťahov v oblasti podpory, výchovy a rozvoja športu mládeže na regionálnej úrovni.

http://www.hossheroes.sk
logo

Humana People to People Slovakia s.r.o.

Sučianska 31, 036 08 Martin

Pomoc tretiemu svetu cez predaj second-handového oblečenia.

http://www.humana.sk
logo

Humánna organizácia OPTIMSAS PRE ĽUDSKÝ ROZVOJ

Hlaváčikova 24 Bratislava - mestská čas, 84105 Bratislava-Karlova Ves

Podpora ľudského rozvoja a pomoc pri riešení problémov spoločnosti vyvíjaním potrebného postupu a know-how a realizáciou konkrétnych projektov.

http://www.optimsas.sk
logo

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky

Leškova 16, 817 95 Bratislava - Staré Mesto

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky. Návrh a vývoj informačných systémov a nástrojov podporujúcich štatistické zisťovania, analýzu a prezentáciu štatistických dát.

http://www.infostat.sk