Katastrálne úrady (2)

Filter

logo

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava - Ružinov

Činnosť verejnej správy, kontrolný odbor, odbor koordinácie projektov OPIS, útvar zvláštnych úloh, odbor geodézie a katastra, katastrálnej inšpekcie, informatiky, medzinárodných vzťahov.

http://www.skgeodesy.sk
logo

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava-Ružinov

Kataster nehnuteľností SR, digitálna kartografia, integrované geodetické základy, projekty zahraničnej pomoci, školiaca a vzdelávacia činnosť.

http://www.vugk.sk