Polícia (35)

Filter

logo

International Police Association - Slovenská sekcia IPA

Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr

Hlavnými cieľmi IPA je vytvárať medzi jej členmi putá priateľstva a podporovať medzinárodnú spoluprácu. IPA sa stotožňuje s princípmi zakotvenými vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv prijatej OSN.

http://www.ipa-slovakia.sk
logo

Kriminalistcký a expertízny ústav Policajného zboru

Sklabinská 1, 812 72 Bratislava

Poskytovanie znaleckých výstupov - znaleckých posudkov, odborných vyjadrení, výsledkov skúmaní pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

http://www.minv.sk/
logo

Mestská polícia Banská Štiavnica

Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

Povinnosti, práva a oprávnenia príslušníkov mestskej polície. Informácie o personálnom obsadení a o činnostiach polície.

Neuvedené
logo

Mestská polícia Bardejov

Hurbanova 34, 085 01 Bardejov

Informácie o mestskej polícií, riadenie, povinnosti, práva, činnosti, straty a nálezy.

http://www.bardejov.sk/mesto/informacie-pre-vas/mestska-policia/o-nas
logo

Mestská polícia Čierna nad Tisou

Námestie pionierov 1, 076 43 Čierna nad Tisou

Mestská polícia mesta Čierna nad Tisou. Ochrana osôb a majetku, kontrola bezpečnosti v meste.

Neuvedené
logo

Mestská polícia Giraltovce

Dukelská 75, 087 01 Giraltovce

Informácie o mestskej polícií v meste Giraltovce, organizačná štruktúra, základné informácie.

http://www.giraltovce.sk/index.php/mestska-policia.html
logo

Mestská polícia Jelšava

Štefánikova 272, 049 16 Jelšava

Vykonávanie činnosti mestskej polície v meste Jelšava.

Neuvedené
logo

Mestská polícia Kolárovo

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

Vykonávanie činnosti mestskej polície v meste Kolárovo.

http://www.old.kolarovo.sk
logo

Mestská polícia Košice - Luník IX

Krčméryho 2, 040 11 Košice

Mestská polícia mestskej časti Luník IX v meste Košice.

Neuvedené
logo

Mestská polícia Kráľovský Chlmec

Hlavná 2282, 077 01 Kráľovský Chlmec

Základné úlohy mestskej polície, povinnosti, informácie.

http://www.kralovskychlmec.sk
logo

Mestská polícia Levice

J. Bottu 5, 934 01 Levice

Vykonávanie činnosti mestskej polície v meste Levice.

http://www.msplevice.sk
logo

Mestská polícia Medzilaborce

Ševčenkova 46, 068 01 Medzilaborce

Vykonávanie činnosti mestskej polície v meste Medzilaborce.

Neuvedené
logo

Mestská polícia Nová Dubnica

Topoľova 781, 018 51 Nová Dubnica

Vykonávanie činnosti mestskej polície v meste Nová Dubnica.

http://www.novadubnica.eu
logo

Mestská polícia Nové Zámky

Školská 14, 940 52 Nové Zámky

Činnosť mestskej polície, zbierky zákonov, základné informácie, akcie, archív.

http://www.novezamky.sk
logo

Mestská polícia Sabinov

Nám. slobody 57, 083 01 Sabinov

Informácie o mestskej polícií v meste Sabinov, základné úlohy, kompetencie.

http://www.sabinov.sk/index.php