Priemyselná a poľnohospodárska chémia (9)

Filter

logo

CHEM - UNIO, spol. s r.o.

Pri železničnej stanici 525, 946 31 Chotín

Výroba vulkanických činidiel, akcelerátov, vulkanizačných aktivitárov, retardérov, inhibítorov, antioxiantov.

http://www.chemunio.sk
logo

DUKOM, s.r.o.

Novomestská 41, 907 01 Myjava

Výroba poľnohospodárskych produktov, olejov, hnojív, poľnohospodárskych komodít.

Neuvedené
logo

Duslo, a.s. - energetické služby

Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Chemická výroba zameraná na priemyselné hnojivá, gumárske chemikálie, špeciálne výrobky organickej a anorganickej chémie, disperzie a lepidlá, prostriedky na ochranu rastlín, priemyselné trhaviny.

http://www.duslo.sk
logo

ERC Emise Redukce Concepty Praha

U krčské vodárny 250/39, 140 00 Praha - Krč

Výroba redukčných prostriedkov pri spaľovaní fosílnych a biogénnych palív.

http://www.erc-online.cz
logo

Evonik Fermas s.r.o. - prísady do krmív

938, 976 13 Slovenská Ľupča

Výroba a predaj L-Treonínu a L-Trypofánu používaného ako prísada do krmív pre zvieratá.

http://www.fermas.sk
logo

Fosfa akciová společnost

Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav - Poštorná

Výroba kyseliny fosforečnej termickej a fosforečných solí, dinatriumfosfátu, koncentrovanej kyseliny sírovej.

http://www.fosfa.cz
logo

Ing. Ján Škulec - NOVÁ ZEM

Č .428, 919 03 Horné Orešany

Návrh a výroba technologických zariadení na spracovanie zemín, kompostov, substrátov, rašeliny, kôry, pilín.

Neuvedené
logo

KNAPP, s. r. o.

Liptovská Teplá 13, 034 83 Liptovská Teplá

Výroba a predaj oživovačov vody PRO ENERGETIC do vodovodného potrubia alebo do studne. Kovovýroba - indukčné ohrievanie kovov.

http://www.knapp.sk
logo

SEDOS, s.r.o.

Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany

Výroba balení výsevných pásikov a obaľovaných osív zelenín, hnojív a vodorozpustných fólií. Úpravy drobných osív - obaľovanie, inkrustácia, pásikovanie pre pestovateľov.

http://www.sedos.sk