Filter

logo

"BIBLIOTÉKA KALÁKA" Nové Zámky

F. Rákocziho 5, 940 56 Nové Zámky

Súkromná knižnica s odbornou literatúrou aj beletriou, výpožičný poriadok, zoznam kníh.

http://www.bibliothekakalaka.org
logo

Akademická knižnica AOS

Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

Európska knižnica, súborný katalóg periodík knižníc SR, registrácia publikačnej činnosti, predaj kníh, knižničný poriadok.

http://www.aos.sk
logo

Akademická knižnica Univerzity Komenského v BA

Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava-Staré Mesto

Vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského.

http://vili.uniba.sk
logo

Albatros Courier, s.r.o.

Jarní 1329, 253 01 Hostivice

Požičovňa literatúry, anglických publikácií, slepeckých publikácií, kuriérska služba.

http://www.bookfayre.sk
logo

Čaplovičova knižnica

Hviezdoslavovo nám. 7, 026 01 Dolný Kubín

Knižničný fond z obdobia 14. - 21. storočia s literatúrou z rôznych oblastí spoločnosti.

http://www.oravamuzeum.sk
logo

City University Knižnica

Bezručova 64, 911 01 Trenčín

Vysokoškolská knižnica - študijné materiály, knihy, on-line katalógy.

http://library.cutn.sk
logo

Galantská knižnica

Mierové námestie 4, 924 01 Galanta

Galantská knižnica - výpožičné služby, podujatia, edičná činnosť, on-line katalóg, informácie pre knihovníkov, čitáreň, študovňa.

http://www.galantskakniznica.sk
logo

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského

Lipová 3, 048 01 Rožňava

Verejná knižnica s regionálnou pôsobnosťou pre okres Rožňava. Stručná história knižnice, výpožičný čas, výpožičný poriadok, cenník služieb.

http://www.kniznica-rv.sk
logo

Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho

Nám.A.H.Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš

Vypožičiavanie dokumentov, kníh a periodík rôznych žánrov, čitáreň. Kopírovanie dokumentov.

http://www.hnk-vk.sk
logo

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Námestie slobody , 971 01 Prievidza

Hornonitrianska knižnica je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou. Zhromažďuje, vytvára, spracováva, uchováva univerzálny knižničný fond. Poskytuje knižnično-informačné služby.

http://www.hnkpd.sk
logo

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou

Mestská a verejná regionálna knižnica - knižno-informačné služby, vypožičiavanie kníh a časopisov.

http://www.vthk.sk
logo

Knihovna města Hradce Králové

Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové

Mestská knižnica - aktuality, fotky z akcií, oddelenia, služby, databáza.

http://www.knihovnahk.cz
logo

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Turecká 36, 940 01 Nové Zámky

Informácie o knižnici, dokumenty, služby, kluby, fondy, aktuality, kontaktné informácie.

http://www.abkniznica.sk
logo

Knižnica ISTRA

Hradištná 43, 841 07 Bratislava - m

Prevádzkovanie knižnice. Oznamy, projekty, súťaže.

http://www.istracentrum.sk
logo

KNIŽNICA JÁNA KOLLÁRA V KREMNICI

Štefánikovo nám. 33/40, 967 21 Kremnica

Knižničné a informačné služby, čitáreň, oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých.

http://www.kjkk.sk