Praxe a stáže (6)

Filter

logo

AIESEC Košice - odborné stáže

Tajovského 13, 040 01 Košice - Staré Mesto

Študentská medzinárodná organizácia. Odborné stáže v zahraničí.

http://www.aiesec.sk
logo

IAESTE Slovakia - stáže

Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto

Ponuka výmenných programov, odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta. Odborná stáž na akademickej inštitúcii alebo vo firme.

http://www.iaeste.sk
logo

REAL - hold s.r.o., stáže

Krištáľová 978/32, 949 01 Nitra

Sprostredkovanie praxe pre študentov vysokých škôl do nemeckej firmy Dominik GmbH.

http://www.realhold.sk
logo

SAIA Nitra, n.o. Slovenská akademická informačná agentúra

Piaristická 2, 949 01 Nitra

Informácie o národnom štipendijnom programe, štipendiách a grantoch, školeniach pre doktorantov, o štúdiu a práci v zahraničí.

http://www.saia.sk
logo

Šport Media Group, s.r.o.

Hviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce

Organizovanie športových podujatí a výberových zápasov, športových stáží v zahraničných kluboch. Zabezpečenie odbornej zdravotnej starostlivosti, odborných športových konzultácií, poistenia klientov.

http://www.sportmediagroup.cz
logo

Uni2010 - stáže

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

Organizácia vyvíjajúca iniciatívu s cieľom pomôcť vysokoškolským študentom rozvíjať ich talent.

http://www.uni2010.sk