Filter

logo

1. Súkromná materská škola - Štvorlístok

Sklenárova 4, 821 09 Bratislava

Výchovno - vzdelávacie služby, vyučovanie anglického jazyka, ortopedická, logopedická a psychologická starostlivosť pre deti od dvoch do šesť rokov.

http://www.1stvorlistok.sk
logo

Akadémia muzika

Školská 104, 013 06 Terchová

Umelecké vzdelávanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

http://www.akademiamuzika.sk
logo

Akademie Managementu a Komunikace, s.r.o.

Za Poříčskou bránou 375/22, 186 00 Praha - Karlín

Medzinárodná vysoká škola. Vzdelanie v odboroch manažment, ekonomika, psychológia, humanitné odbory. Celoživotné vzdelávanie.

http://www.amakcz.cz
logo

AKADEMIE STING, o.p.s.

Jundrov , 63700 Brno-Jundrov

Súkromná vysoká škola s akreditáciou. Poskytovanie vzdelania v bakalárskych študijných odboroch ekonomického a právneho zamerania a nadväzujúcim magisterským štúdiom s ekonomickým zameraním.

http://www.sting.cz
logo

AKCENT College, s.r.o.

Bítovská 1122/5, 140 00 Praha - Michle

Súkromná vysoká škola neuverzitného typu. Príprava lektorov pre jazykové vzdelávanie dospelých. Postgraduálne vzdelávanie.

http://www.akcentcollege.cz
logo

AKO U MAMY n.o.

B. Smetanu 17, 917 08 Trnava

Poskytovanie celodennej, poldennej a hodinovej starostlivosti pre deti od 6 mesiacov do 4 rokov.

Neuvedené
logo

AMOSkids s.r.o. - Jasle

Šustekova 2690/31, 851 04 Bratislava

Jasle - aktivity postavené na princípoch montessori pedagogiky, návštevy divadielok, dentalalarm, environmentálna výchova s externou firmou, jazdenie na poníkoch, tvorivé dielne, pohybové aktivity.

http://www.amoskids.sk
logo

AMOSkids s.r.o. - Škôlka

Šustekova 2690/31, 851 04 Bratislava

Montessori škôlka so zameraním na šport. Vzdelávanie pre deti so špeciálno pedagogickými potrebami.

http://www.amoskids.sk
logo

Bambi súkromná škôlka

Rajská 1, 811 08 Bratislava

Súkromná 24 - hodinová celoročná materská škola a jasle pre deti od 2 do 7 rokov. Rozvoj komunikačných schopností, rozvoj gramotnosti.

http://www.bambiskolka.sk
logo

Best friends s.r.o.

Jána Prháčka 20, 911 05 Trenčín

Súkromná anglická materská škola - projektová výučba tanca, pohybu, drámy, hudby a výtvarného umenia. Využívanie pedagogiky Montessori.

http://www.bestfriends.sk
logo

Biblická škola v Martine

M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin

Biblická škola zriadená Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku.

http://www.bsmt.sk
logo

Bilingválne slovensko - španielske gymnázium

Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Výuka gymnaziálneho učiva v španielskom jazyku. Informácie o škole, prijímačkách, študentov, absolventoch.

http://www.bilgymnmv.edupage.org
logo

BONI PUERI - základní umělecká škola, Hradec Králové

Habrmanova 130/12, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předm

Základná umelecká škola zameraná na vzdelávanie v oblasti chlapčenského spevu.

http://www.skola.bonipueri.cz
logo

BRANTIA, s. r. o.

Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves

Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.

http://www.brantia.sk
logo

BUBKO - detské opatrovateľské centrum

Zelená , 900 42 Dunajská Lužná

Detské opatrovateľské a výchovno-vzdelávacie centrum.

http://www.bubko.sk